Träffa Christer

Detta är Christer, våran lilla tupp. Han är en gatukorsning mellan Dvärgkockin och  förmodligen Silkeshöna. En snäll kille som matar och  tar hand om sina tjejer.